Zagrożenia w sieci…

             W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej Szkoła Podstawowa w Jabłkowie poprosiła KPP w Wągrowcu o przeprowadzenie cyklu profilaktycznych spotkań z uczniami na temat zagrożeń w sieci. W ramach współpracy pierwsze spotkanie odbyło się w Lechlinie dnia 10 października. Funkcjonariuszka policji sierż. Anna Perła z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP Wągrowiec przeprowadziła pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla uczniów kl. I –III i IV – VI . Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjantka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci: wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli, publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji, tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę. Było to jedno z pierwszych zaplanowanych spotkań, będziemy bowiem w tym roku szkolnym podejmować w szkole różne działania związane z bezpieczeństwem w sieci. Jak wiadomo bowiem dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pogadanka policjantki dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagog mam nadzieję, że ta swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *