"Szkoła"

Dokumenty szkoła

paź 29, 2013   //   Autor: Maciej   //   Kategorie: Aktualności, Szkoła  //
 • Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 – OTWÓRZ
 • Wykaz podręczników (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Plan zajęć świetlicowych (plik w formacie pdf)
 • Rozkład godzin lekcyjnych i przerw  (plik w formacie pdf) OTWÓRZ
 • Statut Szkoły Podstawowej w Jabłkowie (plik w formacie pdf)  – OTWÓRZ  Aneks nr 1 – OTWÓRZ
 • Szkolny zestaw programów nauczania  (plik w formacie pdf)
 • Plan pracy szkoły (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Program wychowawczo – profilaktyczny (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Raport z ewaluacji (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Kalendarz pracy szkoły (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Kadra nauczycielska (plik w formacie pdf) –  OTWÓRZ
 • Procedury egzaminu klasyfikacyjnego (plik w formacie pdf) OTWÓRZ
 • Karta zapisu dziecka do szkoły (plik w formacie Word) – POBIERZ
 • Karta zapisu dziecka do szkoły (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej  (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej (plik w formacie Word) – POBIERZ
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
 • Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia – POBIERZ
 • Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA (plik w formacie pdf)  – OTWÓRZ
 • Kontynuacja nauki w klasie pierwszej – POBIERZ
 • Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej – POBIERZ