Szkoła

Wykaz podręczników (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ Plan zajęć świetlicowych (plik w formacie pdf) Rozkład godzin lekcyjnych i przerw  (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ Statut Szkoły Podstawowej w Jabłkowie (plik w formacie pdf)  – OTWÓRZ  Aneks nr 1 – OTWÓRZ Szkolny zestaw programów nauczania  (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ 
Czytaj dalej