"Szkoła"

Dokumenty szkoła

Paź 29, 2013   //   Autor: Maciej   //   Kategorie: Aktualności, Szkoła  //
  • Plan lekcji (plik w formacie pdf)  OTWÓRZ
  • Plan zajęć pozalekcyjnych (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Statut Szkoły Podstawowej w Jabłkowie (plik w formacie pdf)  – OTWÓRZ
  • Szkolny zestaw programów nauczania  (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Plan pracy szkoły (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Program profilaktyki (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Program wychowawczy (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Raport z ewaluacji (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Kalendarz pracy szkoły (plik w formacie pdf) – OTWÓRZ
  • Kadra nauczycielska (plik w formacie pdf) –  OTWÓRZ