Przedszkole

Od 01.09.2011r. jesteśmy Przedszkolem Publicznym w Jabłkowie z Oddziałami w Łosińcu i Rejowcu. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Nasze Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W Oddziałach w Jabłkowie i Rejowcu zorganizujemy w dwóch grupach wiekowych – trzy-, czterolatków  oraz pięcio- i sześciolatków natomiast w Łosińcu utworzymy dwie grupy : trzy-, czterolatków, pięcio-, i sześciolatków. Każdej z utworzonych grup nadamy nazwę z którą dzieci będą mogły się identyfikować, co od najmłodszych lat będzie kształtować w nich przynależność do grupy.

Czytaj dalej »

Szkoła

Jesteśmy Szkołą, która powstała 01.09.2011r. Naszym organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Swoją działalność prowadzimy w Szkole podstawowej w Jabłkowie z  punktami filialnymi, które mieszczą się w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim. W dwóch  pierwszych filiach obowiązek szkolny realizują uczniowie w klasach I – VI, natomiast w Pawłowie Skockim funkcjonuje Oddział dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA powstało z inicjatywy jednej z nauczycielek pracujących w naszej szkole w celu ratowania szkoły i przedszkola dotychczas prowadzonych przez inną organizację pożytku publicznego. Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach nauczycieli, ale także rodziców dzieci uczęszczających do naszych placówek. Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie szkół i przedszkoli a przez to  kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.

Czytaj dalej »