Szkoła

Jesteśmy Szkołą, która powstała 01.09.2011r. Naszym organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. Swoją działalność prowadzimy w Szkole podstawowej w Jabłkowie z  punktami filialnymi, które mieszczą się w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim. W dwóch  pierwszych filiach obowiązek szkolny realizują uczniowie w klasach I – VI, natomiast w Pawłowie Skockim funkcjonuje Oddział dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Aktualności