Członkowie

Zarząd

 • Sławomira Kędziora – prezes Zarządu
 • Agnieszka Skraburska – wiceprezes Zarządu
 • Waldemar Kędziora – wiceprezes Zarządu
 • Joanna Tomaszewska – sekretarz
 • Ewa Albin – skarbnik

Komisja rewizyjna

 • Ryszard Jasiński
 • Grzegorz Kujawa
 • Arkadiusz Sommerfeld

Prezydium Walnego Zebrania Członków

 • Piotr Wiśniewski – przewodniczący
 • Danuta Dobrzycka – zastępca
 • Agnieszka Kokowska – sekretarz

Członkowie

 • Ewa Grzelczyk
 • Ilona Dembińska – Wilk
 • Paulina Słomian
 • Małgorzata Hinc
 • Małgorzata Przybysz

Zespół ds. pozyskiwania funduszy w tym unijnych

 • Ewa Grzelczyk
 • Agnieszka Kokowska
 • Waldemar Kędziora
 • Agnieszka Skraburska

Zespół ds. promocji

 • Małgorzata Przybysz
 • Paulina Słomian
 • Ilona Dembińska – Wilk
 • Małgorzata Hinc
 • Piotr Wiśniewski