O nas

Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA powstało z inicjatywy jednej z nauczycielek pracujących w naszej szkole w celu ratowania szkoły i przedszkola dotychczas prowadzonych przez inną organizację pożytku publicznego. Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach nauczycieli, ale także rodziców dzieci uczęszczających do naszych placówek. Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie szkół i przedszkoli a przez to kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko. Wychowując najmłodsze pokolenie już dziś efektywnie wpływamy na lepszą przyszłość Polski.

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE TĘCZA chce wspierać kształcenie dzieci wiejskich poprzez tworzenie nowych placówek edukacyjnych oraz szkolenie nauczycieli.

POWSTANIE STOWARZYSZENIA

W 2011 roku powstała inicjatywa zawiązania stowarzyszenia , które mogłoby przejąć istniejące już placówki w Jabłkowie, Łosińcu, Lechlinie, Rejowcu i Pawłowie. Wskazanym placówkom groziło zamknięcie, a pracującym tam nauczycielom utrata pracy. W związku z tym jedna z osób pracujących w naszych szkołach, dyrektor całego zespołu szkolno – przedszkolnego pani Sławomira Kędziora zaprosiła do udziału stworzeniu nowej organizacji kilku nauczycieli i rodziców. Decyzja musiała zapaść szybko, dlatego należało podjąć działania natychmiast. Stowarzyszenie stanie się więc organem prowadzącym zarówno dla szkoły jak i dla przedszkola. W późniejszym okresie zamierza organizować także wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z naszych placówek. Liczymy na wsparcie ze strony rodziców, ale sami zamierzamy starać się o fundusze na rozwój działalności naszego stowarzyszenia.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Edukacyjna

 • Wychowanie dzieci poprzez edukację przedszkolną;
 • Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez naukę w szkole podstawowej;
 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca rodzinę w wychowaniu;
 • Działalność charytatywna;
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Społeczna

 • Upowszechniani działań wspomagających rozwój społeczny;
 • Działalność na rzecz rodziny, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 • Upowszechnianie nauki, kultury, ekologii;
 • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, oraz tradycji narodowej;
 • Działalność na rzecz swojego regionu;

Sport i wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;