The English Alphabet? Poznajemy angielski alfabet…

       Let?s  play with the alphabet!

A  [ej],  B  [bi],   C [si],    D [di ],    E [i],    F [ef],    G [dżi],

An elephant is sitting on my knee!

H [ejcz],   I [aj],   J [dżej],    K [kej],    L [el],    M [em],

N [en],    O[oł],

A little mouse is sitting on my toe!

 P [pi],  Q [kju],   R [ar],  S [es],   T [ti],  U [ju],  V [wi],

I like watching cartoons on TV!

W [dablju],    X [eks],   Y [łaj],     Z [zed]

We are singing the English ALPHABET!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *