Spotkanie klas VI…

       Dla uczniów klas szóstych uczęszczających do naszych szkół zostało zorganizowane 16 maja spotkanie, którego celem była integracja zespołów klasowych. Spotkanie rozpoczęła pani psycholog Ewa Przybylska ? Mielcarek, wyjaśniając uczestnikom, że za niedługi czas staną wobec zupełnie nowych wyzwań, które mają związek z rozpoczęciem przez nich we wrześniu nauki w gimnazjum. Aby ułatwić naszym uczniom szczęśliwe wejście w tą nową sytuację szkolną pani psycholog i pani pedagog Danuta Dobrzycka ? Klimczak przygotowały zabawy integrujące, których celem było: budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę, rozwijanie empatii i troski o innych, wzmacnianie własnej wartości, nauka przyjaznego współdziałania z innymi oraz ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i u innych. Następnie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym dalszego etapu edukacji, w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Spotkanie poprowadził dyrektor gimnazjum p. Wiesław Sierzchuła, w towarzystwie przedstawicieli grona pedagogicznego i samorządu uczniowskiego. Uczniom przedstawiono ofertę edukacyjną szkoły w formie prezentacji multimedialnej, zasady rekrutacji, propozycje na rok szkolny 2014/2015. Szczególną uwagę zwrócono na plany związane z naborem do klasy sportowej. Ostatnią częścią spotkania było wspólne biesiadowanie przy ognisku. Uczniowie podczas smażenia kiełbasek mieli okazję do wspólnych rozmów. Mamy nadzieję, że w tych niezobowiązujących okolicznościach udało nam się zacieśnić relacje.

Dziękujemy za mile spędzony razem czas!

Joanna Tomczak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *