„Świat jest teatrem, aktorami ludzie”

Świat jest teatrem, aktorami ludzie”

  William Szekspir

W naszej szkole rozpoczęło działalność  kółko teatralno – muzyczne  MAGICY.   Skupia ono chętnych uczniów klas IV ? VI.  Magicy poprzez działalność w kółku  poszerzają wiedzę w zakresie znajomości i umiejętności poruszania sie po scenie, recytacji , śpiewu i gry na instrumentach. spełniają swoje marzenia, pasje??..

 Celem proponowanych zajęć teatralno – muzycznych jest przede wszystkim rozwój zdolności twórczych uczniów, zwiększenie poczucia własnej wartości, wyćwiczenie umiejętność współpracy w grupie oraz poznanie różnych metod i środków wyrażania emocji. Uczniowie poznają różne formy pracy scenicznej i nie tylko ?..  w trakcie zajęć  wykorzystywana jest muzyka (gra oraz śpiew) . Oprócz funkcji rozwijającej zainteresowania, zajęcia te pełnią  także funkcję terapeutyczną, profilaktyczną oraz wychowawczo – edukacyjną.

Opiekunami koła są: pani Anita Czechowska i  pan Maciej Macioszek

A. C. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *