Pożegnanie zerówki

      27 czerwca 2012r. w Rejowcu, dzieci z grupy starszaków ? Mróweczek żegnały się z Przedszkolem. O godzinie 11 do sali przybyli wcześniej zaproszeni goście, Panie: Wicedyrektor Przedszkola Agnieszka Skraburska, kierownik placówki Małgorzata Hinc oraz rodzice dzieci opuszczających przedszkole. Występ artystyczny rozpoczął się krótkim wspomnieniem jak minął szybko czas w grupie i czego będzie brakowało dzieciom. W dalszej części dzieci podziękowały Pani Wicedyrektor za sprawowaną nad nimi opiekę, Pani Annie Kądzieli oraz dały kilka rad rodzicom jak mają postępować kiedy ich dzieci będą już w szkole. Następnie zabrała głos Pani Wicedyrektor dziękując dzieciom, rodzicom i wychowawcy za włożoną pracę, współtworzenie przedszkola i miłą współpracę. Wręczono dzieciom dyplomy ukończenia Przedszkola, dyplomy z Religii oraz upominki w postaci plecaków, w których były drobne przybory szkolne. Zabrała również głos Pani Małgorzata Hinc, gdyż to właśnie ona będzie wychowawcą klasy 1. Rodzice podziękowali wychowawcy i Pani Ania również dziękowała i rodzicom i dzieciom za to żę w każdej sytuacji miała wsparcie z ich strony. Po części oficjalnej wszyscy udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *