Konkurs profilaktyczny…

            Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim na ulotkę profilaktyczną dotyczącą problematyki narkomanii, który został ogłoszony przez Gminnego Koordynatora ds. Uzależnień i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach. Zadaniem konkursowym było stworzenie ulotki profilaktycznej dotyczącej problematyki narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia skierowanej do grup rówieśniczych. Ulotka miała zawierać treści promujące zdrowy styl życia i czynniki chroniące przed sięganiem po środki psychoaktywne oraz takie, które wskazywałaby na zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy. Nasi uczniowie za udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki, byli to:

 Julia Drewicz, kl. VI
 Paulina Frontczak, kl. VI
 Marta Marchejrczyk, kl. VI
 Gracjan Kurdelski, kl. V
 Karolina Sarnowska, kl. V
 Martyna Tronina, kl. V

Gratulujemy!

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *