III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej…

             Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz trzeci zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak, za wybór i przygotowanie tekstów dyktand odpowiedzialna była pani Anita Czechowska. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:

 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.

Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 12 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki. W finale III Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III, który odbył się 21 maja w Lechlinie wzięło udział 10 uczniów. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:

I miejsce – Otylia Andrzejewska, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 84 pkt.
II miejsce – Jakub Bezulski, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Lechlin – 83 pkt.
III miejsce – Eryk Eliński, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie – 81 pkt.

Ponadto w konkursie wzięli udział: Julia Owczarzak, Jakub Dobrochowski, Natalia Grzelczak, Olivier Sypniewski, Paulina Baniecka, Zofia Jeziorek, Nina Nowak. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *