Andrzejki…

            Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Tego wieczora wróżby orzekały o losie, nie o zwykłym losie ale tym związanym z zamążpójściem. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny. Miał on pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter przyszłego małżonka. Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, 24 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia. Dnia 30 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu na ostatnich dwóch godzinach lekcyjnych odbyły się wróżby andrzejkowe. W zabawie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 1 – 6. Uczniowie brali aktywny udział w takich wróżbach jak:

– odczytywanie informacji na podstawie swojej daty urodzin,
– kolorowo – andrzejkowo (wróżba ta polegała na tym, iż uczniowie losowali karteczki, które były w różnych kolorach.Każdy kolor miał przypisaną daną informację. Informacje te odczytywały wróżki),
– wróżba pt. Szpilki,
Serca (wróżba ta polegała na przekłuciu szpilką serca na którym widniały imiona męskie i żeńskie. Wkłucie się w dane imię oznacza znalezienie w przyszłości partnera lub partnerki o właśnie takim samym imieniu),
zawody.

Oczywiście nie zabrakło takich wróżb jaki Buty, Obierki jabłek oraz tradycyjne Lanie wosku. Na honorowym miejscu zasiadały trzy uczennice klasy szóstej jako wróżki u których można było powróżyć sobie z daty urodzin.

M. N. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *