Znajdź właściwe rozwiązanie…

Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyki palenia tytoniu.

            W klasie V w Lechlinie, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wągrowcu,  wdrażany był program profilaktyki palenia tytoniu. Program, który był realizowany z uczniami na godzinie wychowawczej ukierunkowany był na:

  • Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływ rówieśników.
  • Uświadomienie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie.
  • Kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia obie w różnych sytuacjach.

Podsumowaniem prowadzonych działań było przystąpienie do kolejnej edycji konkursu Znajdź właściwe rozwiązanie, który organizowany jest przez pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wągrowcu.  Celem konkursu było kształtowanie postaw i zachowań antytytoniowych oraz umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących palenia tytoniu wśród młodzieży. Do kolejnego etapu konkursu przeszły dwie prace: Alicji Majchrzak – I miejsce i Marty Majcherczyk – II miejsce. Na etapie powiatowym Alicja Majchrzak otrzymała wyróżnienie i nagrodę, a Marta Majcherczyk dyplom i upominek za udział w ogłoszonym konkursie. Gratulujemy!

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *