X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia…

             Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem, które nauczyciele matematyki w naszej szkole organizują od lat. W tym roku nasze przedsięwzięcie rozpoczęliśmy już dzień wcześniej, uczestnicząc w warsztatach z Kartami Grabowskiego dla nauczycieli. Podczas warsztatów nauczyciele mieli możliwość nauczyć się jak wykorzystać Karty Grabowskiego na zajęciach z uczniami, aby je uatrakcyjnić i obudzić w dzieciach pasję do matematyki. Kolejnego dnia, 2 października obchodziliśmy w Lechlinie Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tabliczkowa wiedza sprawdzana była podczas krótkich egzaminów. Egzamin opierał się na losach zawierających zadania z tabliczki mnożenia o różnym stopniu trudności. Każdy kto odpowiedział prawidłowo otrzymywał tytuł EKSPRTA TABLICZKI MNOŻENIA. Starsze dzieci pełniące rolę egzaminatora-Asystenta, egzaminowały młodsze dzieci, a także dorosłych: nauczycieli i pracowników szkoły. Dodatkowo uczniowie kolorowali rysunki związane z tabliczką mnożenia i ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Tabliczka mnożenia królowała też w tym dniu na zajęciach dodatkowych, zatem w lechlińskiej szkole istnie tabliczkowy zawrót głowy!

Halina Bauza
Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *