Wdech – wydech…

       Zbudowaliśmy model układu oddechowego. I tak, dłuższa słomka obrazowała tchawicę, krótsze rurki były oskrzelami, a baloniki przedstawiały płuca. Rolę przepony pełniła lateksowa rękawiczka. Jak działa model? Obniżenie przepony powoduje zwiększenie objętości klatki piersiowej (baloniki napełniają się powietrzem). Rozpoczyna się wdech. Przepona unosi się do góry, zmniejsza się objętość klatki piersiowej. Rozpoczyna się wydech.

Kółko przyrodnicze Młodzi Badacze Przyrody

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *