Walory przyrodniczo – turystyczne Puszczy Zielonka…

            Już od kilku  lat, z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Jabłkowie odbywa się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas IV – VI.W tym roku zagadnienia  obejmowały wiadomości dotyczące walorów przyrodniczo- turystycznych Puszczy Zielonka. W zmaganiach konkursowych  wzięli udział uczniowie ze szkół z Popowa Kościelnego, Jabłkowa, Lechlina i Rejowca W pierwszym etapie rozwiązywali oni test  zawierający  zadania  wielokrotnego wyboru, teksty z luką i ujęcia tabelaryczne. Rywalizujący ze sobą uczestnicy odpowiadali również na wybrane pytania,  zyskując dodatkowe punkty.

Laureatami konkursu zostali: Marta Majcherczyk – I miejsce z Lechlina, Katarzyna Karasiewicz – II miejsce  i Olimpia Ogrodowicz – III miejsce z Popowa Kościelnego.  Wyróżnienie otrzymali: Agata Nowicka z Rejowca, Mateusz Wojewoda z Popowa Kościelnego, Wiktoria Kruś i Marika Urbańska z Lechlina.

Organizatorami konkursu byli: G. Kufel, K. Szymańska i M. Lewicz

G. Kufel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *