VII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III…

             Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz siódmy zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak, która przygotowała teksty dyktand do I i II etapu, natomiast tekst dyktanda finałowego przygotowała specjalnie dla uczestników konkursu pani Elżbieta Skrzypczak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki, która była gościem specjalnym tegorocznego finału.
Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:

 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.

Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, w finale, który odbył się 25 kwietnia w Lechlinie, wzięło udział 8 uczniów. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:

I miejsce – Dorian Mendlewski, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Rejowiec
II miejsce – Jagoda Bąkowska, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
III miejsce – Kinga Muszyńska, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Lechlin
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy. Natomiast Paniom, które przygotowały swoich uczniów kłaniamy się nisko.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *