VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej…

             Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz szósty zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:
 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.
W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne wszystkie trzy etapy uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 9 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki i wzięli udział w finale. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja przyznała tytuł „Mistrza Ortografii” uczniom, którzy napisali dyktando bezbłędnie, byli to:
 Gabriela Gracz, Lechlin – 100 pkt
 Martin Smak, Lechlin – 100 pkt
 Sophie Troczyńska, Rejowiec – 100 pkt
Ponadto, zgodnie z regulaminem, wyłoniono także I, II i III miejsce dla laureatów, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów, byli to:
I miejsce – Julianna Witt, Rejowiec – 99 pkt
II miejsce – Jagoda Grygiel, Lechlin – 97 pkt
III miejsce – Dominik Szopiński, Jabłkowo – 95 pkt
Wyniki tegorocznego konkursu były niezwykle wysokie, za co uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *