V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny…

             Praca szkoły w trybie zdalnym uniemożliwiła przeprowadzenie V Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego dla uczniów klas IVszkoły podstawowej zgodnie z przyjętym regulaminem. W związku z powyższym konkurs w nieco zmienionej formie odbył się we wrześniu i uczestniczyli w nim już uczniowie klas czwartych. Konkurs miał formę dyktanda i maksymalnie uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:
 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.
Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:
I miejsce – Julia Przybylska, SP Jabłkowo filia Rejowiec, 99 pkt.
II miejsce – Julia Bocian, SP Jabłkowo, 93 pkt.
III miejsce – Gabriel Zasadziński, SP Jabłkowo filia Lechlin, 91 pkt.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *