Spotkania profilaktyczne…

            W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej funkcjonariusze KPP w Wągrowcu przeprowadzili kolejne profilaktyczne spotkanie z uczniami naszej szkoły na temat zagrożeń w sieci. Drugie spotkanie odbyło się dnia 28 listopada w Jabłkowie, a trzecie 29 listopada w Rejowcu. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla uczniów kl. I –III i IV – VIII . Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania wyjaśniono uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci: wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli, publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji, tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę. Ponadto policjanci przeprowadzili także spotkania z rodzicami naszych uczniów i nauczycielami pt. Cyberprzemoc. Medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży. W Lechlinie spotkanie poprowadził mł. asp. Krzysztof Rubert, a w Jabłkowie i Rejowcu sierż. sztab. Dominik Zieliński i st. post. Monika Kowalska. Podczas spotkań prowadzący zwracali uwagę, że komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci i dorośli, a Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji oraz jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Podkreślili jednak, że należy pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Dlatego rodzice powinni dbać, aby dzieci świadomie i odpowiedzialnie korzystały z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy bowiem, że kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a wpisy pomimo, że zostaną usunięte, to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *