Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów

      Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów to wielka uroczystość. W tym roku szkolnym odbyła się ona  12 października. W pięknie przystrojonej sali  zgromadzili się zaproszeni goście – rodzice pierwszaków, dyrekcja szkoły ,nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z innych klas. Przed uroczystym ceremoniałem ślubowania dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie:

Ślubuję:
1. Być dobrym Polakiem.
2. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, która nosi imię Czwartaków.
3. Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę.
4. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
5. Być dobrym kolegom.
6. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Potem nastąpił moment pasowania na ucznia. Aktu pasowania dokonała pani wicedyrektor Małgorzata Przybysz. Każde dziecko usłyszało słowa: „Przyjmuję cię w poczet uczniów naszej szkoły”. W dalszej części uroczystości dzieci otrzymały życzenia od Pani wicedyrektor, która życzyła wielu sukcesów, a następnie wręczyła pamiątkowy dyplom. Miłym zaskoczeniem  dla pierwszoklasistów okazały się upominki otrzymane od samorządu szkolnego i kolegów z klasy II i III. Na koniec nowo pasowani uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Mam nadzieję, że szkoła będzie dzieciom kojarzyła się z miejscem radosnym i bezpiecznym, do której chętnie będą uczęszczać. Serdecznie dziękuję dzieciom, które wzięły udział w przygotowaniu programu artystycznego. Dyrekcji szkoły, rodzicom i radzie pedagogicznej za pomoc w organizacji uroczystości.

Paulina Grossmann

Poprzedni

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *