Skąd mój ród…?

            Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy IV, którzy podczas lekcji historii, omawiali zagadnienia dotyczące swojej rodziny, jej przodków i założycieli rodu. Zachęceni do wspólnej pracy z rodzicami, dziadkami i innymi członkami rodziny, stworzyli swoje drzewo genealogiczne. To niezwykłe drzewo, które jest graficznym przedstawieniem stopni pokrewieństwa w rodzinie, pomaga odkryć historię rodziny. Praca nad projektem szkolnym była niewątpliwie dobrą okazją nie tylko do poznania korzeni swojej rodziny, świetną zabawą rodziców i ich dzieci, ale i sposobem nawiązania szczególnej więzi z poprzednimi pokoleniami. Być może ta lekcja historii będzie zachętą i inspiracją do dalszych poszukiwań swoich przodków, a te staną się prawdziwą rodzinną pasją…

A. C. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *