Program profilaktyczny Oczy szeroko otwarte…

       W poniedziałek 8 grudnia uczniowie klas 3-6 obejrzeli spektakl profilaktyczny pod tytułem Oczy szeroko otwarte. Aktorzy Krakowskiego Centrum Profilaktyki poruszyli tematykę problemu przemocy (fizycznej, psychicznej i cybernetycznej), szacunku i tolerancji względem rówieśników i ludzi starszych, umiejętności wybaczania i pomagania potrzebującym oraz dawania dobrego przykładu, jako najlepszego sposobu wychowawczego.  Spektakl Oczy szeroko otwarte przedstawił uczniom historię dwunastoletniej Ady i jej rówieśnika Sylwka. Pojawiła się również postać Dziadka Ady, który jest jej opiekunem i życiowym przewodnikiem. Ada jest nową w szkole, biedną i skromną dziewczyną, wychowywaną przez swojego dziadka. Sylwek to doskonale znany ze swoich wybryków, nawet dyrektorowi, popisujący się przed całą klasą, szkolny chuligan. Dziadek Ady to mądry, kochający swoją wnuczkę, bardzo sympatyczny starszy pan, który zawsze jest wsparciem dla głównej bohaterki. Przepełniony muzyką spektakl był opowieścią o tym, jak Ada – wyśmiewana, obrażana przez Sylwka dziewczyna – za namową dziadka wstawia się za nim przed dyrektorem i prosi go, aby ten dał Sylwkowi jeszcze jedną szansę, zanim zostanie przeniesiony do innej szkoły. Swoją postawą szokuje i jednocześnie zawstydza Sylwka, udowadniając jej szczere intencje oraz pokazując właściwą postawę w takich sytuacjach. Po spektaklu aktorzy przeprowadzili krótką prelekcję na tematy poruszone w widowisku. Program, jako całość miał na celu:

  • promować postawy tolerancyjnej względem innych ludzi,
  • wskazywać wagę szacunku do drugiego człowieka,
  • zapobiegać postawom oceniania ludzi po pozorach,
  • uczyć, jak radzić sobie z problemami,
  • zachęcać dzieci do budowania dobrych relacji z dorosłymi i ludźmi starszymi.

Uczniowie po obejrzeniu spektaklu z zaangażowaniem podzielili się wrażeniami, uczestniczyli w omówieniu przedstawienia i wyciągnięciu wniosków. Zgodnie ustalili, że należy mieć oczy szeroko otwarte na potrzeby, problemy innych oraz nie ukrywać własnych, bo wspólnie z przyjaciółmi, dorosłymi można znaleźć wiele rozwiązań.

            Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach.

 

                                                                                                  Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *