Podziękowanie…

            W dniach od 20 czerwca 2016 roku do 02 lipca 2016 roku w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Łąka w Jabłkowie wraz z oddziałami w Rejowcu i Łosińcu prowadzona była ewaluacja zewnętrzna. Jest to badanie jakości pracy placówki oraz ustalenie czy badanie spełnia wymagania państwa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W czasie badania ustalono, że przedszkole nasze spełnia wymagania, a podejmowane przez placówkę działania są z wysokiego poziomu badanych wymagań. Badanie polegało nie tylko na rozmowach i wywiadach z rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi, ale także z różnymi instytucjami współpracującymi z naszym przedszkolem. Wizytatorzy także szczegółowo analizowali dokumentację i obserwowali naszą codzienną pracę. W związku z tym poziom pracy naszego przedszkola oceniony został bardzo wysoko. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacji. Dziękuję Nauczycielom przedszkola za ich codzienną pracę, która została doceniona i oceniona bardzo wysoko. Słowa podziękowania kieruję do Pracowników niepedagogicznych, którzy swoją pracą wspierają naszą placówkę i udzielili szczegółowego wywiadu. Ponadto dziękuję wszystkim Rodzicom za wszystkie ciepłe i życzliwe słowa wypowiedziane i za poświęcony czas na spotkanie z wizytatorami z Kuratorium Oświaty. Proces ewaluacji nie byłby obiektywny i rzetelny gdyby nie nasi Partnerzy, którzy także ocenili nas bardzo wysoko.
Osobne podziękowania kieruję do Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA na ręce Pani Prezes Sławomiry Kędziory, który od początku istnienia przedszkola silnie wspiera inicjatywy podejmowane przez przedszkole i pomaga w realizacji wielu celów i działań. Mam nadzieję, że ocena, którą otrzymaliśmy przyczyni się do jeszcze lepszej pracy i ciągłego doskonalenia. A rodzice, którzy powierzyli nam swoje pociechy mogą być spokojni o swoje dzieci. Dziękujemy za zaufanie, którym Rodzice obdarzyli nasze przedszkole i za to, że Państwo wyrazili to w swoich rozmowach w czasie ewaluacji.

Agnieszka Skraburska

Dyrektor Przedszkola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *