Podsumowanie LOWE…

Dnia 27 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Jabłkowie został podsumowany I rok działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Skoki, w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych WND-POWR.02.14.00-00-1020/16.

Inicjatywa LOWE skierowana była do osób dorosłych, uruchomiona została przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie, po wygraniu przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Spotkanie poprowadziła Sławomira Kędziora prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA i koordynator projektu. Po przywitaniu uczestników, trenerów i osób obsługujących projekt, p. Kędziora przypomniała Model LOWE i jego wdrażanie w naszej szkole. Był to bardzo pracowity okres, w którym dokonano wszelkich formalności, przeprowadzono remonty, zakupiono sprzęt, materiały i pomoce, by od listopada mogło ruszyć w szkole centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych w formie różnorodnych warsztatów, kursów i zajęć.

Podsumowując projekt prowadząca podała, że w LOWE uczestniczyło 103 uczestników – osób dorosłych, którzy brali udział w licznych zajęciach i spędzili z nami łącznie 411 godzin warsztatowych, prowadzonych w budynku szkoły w Jabłkowie i Lechlinie. Liczne kursy i warsztaty odbywały się w następujących edukacjach:
 Edukacja fotograficzna z elementami grafiki komputerowej (12 godzin)
 Edukacja językowa „Ciekawi świata-język angielski” (64 godziny)
 Edukacja komputerowa (26 godzin)
 Edukacja kulinarna „Smaki świata” (48 godzin)
 Edukacja kulturalno-artystyczna (51 godzin)
 Edukacja społeczna i obywatelska (14 godzin)
 Edukacja twórcza „Obudź w sobie artystę” (50 godzin)
 Edukacja wizerunkowa „Wspieraj ciało, trzymaj formę!” (108 godzin)
 Edukacja wspierająca „Aktywny czas rodzica z dzieckiem” (38 godzin)
Oprócz prowadzonych warsztatów odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, zabawa karnawałowa dla uczestników i trenerów LOWE oraz festyn rodzinny. Podczas tych imprez uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności i efekty warsztatów. Były to bardzo trafione przedsięwzięcia i doskonała okazja do integracji uczestników LOWE i społeczności lokalnej. Umożliwiły praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie nabytych kompetencji, gdyż uczestnicy każdej z edukacji, pod czujnym okiem swoich trenerów, z dumą i radością prezentowali nabyte umiejętności.

Pani Kędziora z pełną satysfakcją podała, że nasz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w pełni spełnił swoją rolę, przekroczyliśmy wskaźnik uczestników, a pozytywne opinie w środowisku lokalnym świadczą o dużym zainteresowaniu naszymi działaniami. Roczną działalność LOWE, naszą kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań organizacyjnych dla tej nowej działalności, doświadczenia związane z prowadzeniem LOWE oraz osiągnięte efekty koordynator projektu przedstawiła podczas konferencji podsumowującej, która odbyła się 4-5 czerwca w Krakowie.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w naszych aktywnościach edukacyjnych, za wytrwałość i zaangażowanie, miłą atmosferę, nowe znajomości, nowe doświadczenia oraz przede wszystkim wiarę i nadzieję w to, że nauka w każdym wieku może być przyjemnością i wielką szansą własnego rozwoju. Gratulacje otrzymali także trenerzy oraz partnerzy, którzy wspierali naszą działalność. Prowadząca podkreśliła, że LOWE to nasz wspólny sukces, sukces rangi ogólnopolskiej, który należy w wyjątkowy sposób świętować. Wręczyła zatem obecnym podziękowania i zaprosiła do poczęstunku i rozmów przy kawie oraz wspólnym grillowaniu.

Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami prowadzonymi w LOWE zapraszamy na naszą stronę www.stowarzyszenietecza.pl, gdzie w zakładce LOWE znajdziecie Państwo wszelkie informacje.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *