Podsumowanie II semestru r. szk. 2021/22…

             Spotkanie podsumowujące pracę w II semestrze rozpoczął pan kierownik Piotr Wiśniewski od podziękowań dla wszystkich uczniów, którzy w tym okresie brali udział w konkursach, przedstawieniach, aktywnie uczestniczyli w życiu swoich klas i szkoły, reprezentowali szkołę na zewnątrz. Następnie wręczono statuetki klasom IV-VI za zdobycie najlepszych wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów. W tym roku statuetki dla najlepszych humanistów, matematyków, przyrodników, anglistów i sportowców przypadły klasie IV, natomiast najlepszymi artystami okazali się uczniowie klasy VI. Tym samym klasa ta otrzymała medal SUPER KLASY. Ponadto wręczono dyplomy i upominki uczniom, którzy zajęli medalowe miejsca w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym. Wyróżnione zostały też dziewczynki uczestniczące w zajęciach koła tanecznego, które wielokrotnie przygotowywały pod okiem p. Joanny Tomczak choreografie taneczne na różne uroczystości i spotkania.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *