Podsumowanie I semestru…

             W związku z kończącym się pierwszym półroczem roku szkolnego 2017/2018, uczniowie szkoły w Rejowcu spotkali się na uroczystym apelu, by podsumować 5,5 miesięczne zmagania. Miniony semestr obfitował w wiele działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, w które angażowali się nasi uczniowie. We wszystkich klasach realizowano szkolne projekty edukacyjne, organizowano wycieczki, spotkania i warsztaty integracyjne, przedstawienia, zabawy. Uczniowie rozwijali zainteresowania i talenty podczas zajęć pozalekcyjnych. Korzystali ze zbirów szkolnej biblioteki. W I półroczu prężnie działał Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu, który promował wśród uczniów idee wolontariatu. Wszyscy uczniowie włączali się w propagowane akcje charytatywne. W naszej szkole organizowano konkursy tematyczne, w których dzieci prezentowały wiedzę i umiejętności. Przeprowadzono pogadanki i zajęcia profilaktyczne, starsi uczniowie brali udział w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Również rodzice naszych podopiecznych z entuzjazmem angażowali się w pracę na rzecz szkoły, za co podziękowała prowadząca apel pani kierownik M. Hinc. Sukcesy edukacyjne uczniów nagrodzono dyplomami Wzorowego Ucznia. Najwyższe średnie ocen i wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie w I semestrze uzyskali:

Julia Przybylska z klasy I
Gracjan Zdanek z klasy I
Wiktoria Żak z klasy III
Klaudia Kędziora z klasy IV
Agata Nowicka z klasy V
Gabrysia Andrzejewska z klasy V

Semestralny tytuł Klasy z klasą zdobyli uczniowie klasy IV, którzy jednocześnie otrzymali dwie statuetki. Okazali się najlepszymi anglistami i artystami. Natomiast wybitnymi sportowcami zostali uczniowie klasy V. Do nich to powędrowała tematyczna statuetka oraz dyplom.
Szkolna biblioteka również podsumowała statystykę wypożyczeń książek w I semestrze. Najwyższą średnią wypożyczeń uzyskała klasa VI, następnie klasa IV oraz uczniowie najmłodszej klasy I. Bibliotekę najczęściej odwiedzają następujący czytelnicy:

Kl. I – Vanessa Pac
Kl. I – Julia Przybylska
Kl. II – Anna Górna
Kl. III – Ewelina Burzyńska
Kl. IV – Nicole Pac
Kl. V – Fabian Pac
Kl. VI – Julia Socha
Kl. VI – Sara Główna

Przyjaciółmi biblioteki są również dzieci przedszkolne. Wspólnie z rodzicami czytają wypożyczone książeczki. Grupa Motylki i Mróweczki wypożyczyła w I semestrze 172 książki.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć i dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

A. C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *