Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2014/2015…

       I semestr nauki w Szkole Podstawowej w Jabłkowie to kilka miesięcy wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Jak co roku uczniowie klasy VI przygotowują się do napisania Sprawdzianu, który jest testem zdobytej wiedzy i umiejętności. W tym roku szkolnym uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania na wielu kołach zainteresowań, mogli też w ramach zespołów wyrównawczych uzupełniać braki pod kontrolą nauczycieli. W szkole działają między innymi koła artystyczne, czytelnicze, muzyczne, taneczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe i języka angielskiego. Mnogość możliwości sprawiła, że uczniowie chętnie brali udział  w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych. W piątek 13 lutego 2015r. podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor Sławomira Kędziora i Pani Wicedyrektor Małgorzata Przybysz dokonały podsumowania I semestru i wręczyły uczniom dyplomy i butony z napisem Uczeń na Medal.

Najlepsi uczniowie w Szkole Podstawowej w Jabłkowie to:

Bąkowski Kacper klasa I

Gier Oliwier klasa I

Gier Oskar klasa I

Szymczak Antoni klasa I

Szymczak Maria klasa I

Szymczak Wojciech klasa I

Kryskowiak Kacper klasa II

Woźniak Oliwia klasa II

Tomaszewska Patrycja klasa III

Wyróżnieni uczniowie w kl. IV-VI to:  Dominik Kępka klasa IV, Patrycja Fijołek klasa V, Inez Sikora klasa V. Dodatkowo nagrodzono klasy, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Najlepsi Przyrodnicy to klasa IV ze średnią 4,0

Najlepsi Artyści klasa IV ze średnią 4,3

Najlepsi Sportowcy to klasa V ze średnią 4,9

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w  nauce i wzorowego zachowania  a pozostałym uczniom życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy!

                                                                                                                      A.B.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *