Ortofanek…

            Nauka zawikłanej polskiej ortografii wcale nie musi być nudna! Wiedzą to nasi uczniowie klas III, którzy rozwijają swoje zdolności ortograficzne, podczas cotygodniowych spotkań z kolorową ortografią. Proponowane ćwiczenia i zabawy pomagają dzieciom doszlifować poprawną pisownię trudnych słówek i są świetną rozrywką umysłową. Głównym celem zajęć jest nauka poprzez zabawę. Materiał obejmuje pisownię ó, u, rz, ż, h, ch, pisownię wyjątków oraz pisownię łączną i rozdzielną. W trakcie zajęć stosowane są wyłącznie aktywne formy pracy, co sprawia, że to, co trudne, staje się łatwe i interesujące. Program kolorowej ortografii kładzie nacisk na praktyczną znajomość zasad ortografii i ćwiczenie jej zasad poprzez zabawę kolorami. Stymuluje w ten sposób percepcję wzrokową, uczy koncentracji i logicznego myślenia. Dodatkowo zajęcia dają możliwość zmiany samooceny uczniów. Stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu, wyzwalają aktywność i przyczyniają się do rozbudzenia motywacji do nauki. Realizacja założeń programu odbywa się na dodatkowych zajęciach z pedagogiem szkolnym.

Joanna Tomczak

Poprzedni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *