Nocka profilaktyczna…

            Uczniowie biorący udział w profilaktycznym projekcie „Rowerowy zawrót głowy” wraz z p. Joanną Tomczak i p. Anitą Czechowską, spędzili nockę w szkole z 31 października na 1 listopada. Nocka odbyła się w szkole w Jabłkowie, a omawianą problematyką były powody sięgania po alkohol przez młodzież, konsekwencje picia alkoholu przez dzieci/ młodzież szkolną, reklama alkoholu i inne wpływy skłaniające do picia oraz presja rówieśników – jak sobie radzić? Wszystkie poruszane zagadnienia zrealizowane zostały na podstawie Programu Domowych Detektywów, który przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczestnicy podczas zajęć pracowali bardzo aktywie, wzbogacając swoją wiedzę o nowe wiadomości i umiejętności. Następnie miały miejsce zabawy i tańce, a po nich kolacja. Kolejnym i nieuniknionym punktem była toaleta wieczorna, potem tylko hyc do łóżek, znaczy się śpiworów i wspólne słuchanie książki. Zmęczeni już uczniowie kolejno zasypiali. Rankiem pozostało nam tylko pakowanie, sprzątanie i powrót do domów.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *