Narkotyki? To mnie nie kręci…

             Nasza szkoła w porozumieniu z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień w Skokach przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, mającej na celu dostarczenie uczniom klas IV-VIII rzetelnych informacji o substancjach psychoaktywnych. W tegorocznej kampanii podjęliśmy próbę usystematyzowania pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. Materiały i prowadzone na ich podstawie zajęcia miały na celu uwrażliwienie, budowanie gotowości oraz kształtowanie umiejętności służących trosce rówieśniczej. Miały wzbudzić u uczniów większą czujność, gotowość do spostrzegania rosnących kłopotów koleżanek i kolegów, dać im wsparcie w rozważaniach nad tym, czy się zaangażować, czy trzymać dystans oraz wyposażyć w umiejętności konieczne do skutecznego pomagania. Nawet jeśli jest to rozpoczęcie tematu, a nie pełny i skończony model, to i tak warto to zrobić. Dopalacze i narkotyki nie znikają, a zaproponowana forma zmagania się z problemem może okazać się sukcesem.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *