My pierwszaki!..

            13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Rejowcu odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Zanim nastąpił uroczysty moment ślubowania, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie pierwszaki uroczyście ślubowały w obecności pocztu flagi państwowej.

Czy ślubujecie być dobrymi uczniami?
Ślubujemy.
Być przyjaciółmi roślin i zwierząt?
Ślubujemy.
Szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, aby nam było w niej dobrze?
Ślubujemy.
Swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom?
Ślubujemy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłkowie p. Sławomira Kędziora dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia wielkim piórem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Dzieci otrzymały upominki od Dyrekcji oraz od uczniów klas starszych. Również Rodzice pamiętali o swoich pociechach. Przygotowali dla nich drobne prezenty i zorganizowali słodkie przyjęcie.

E. W. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *