Maths…

            Matematyka w języku angielskim to maths lub mathematics. Branches of mathematics – Działy matematyki.

algebra – algebra

arithmetic – arytmetyka

calculus – analiza matematyczna

geometry – geometria

mathematical logic – logika matematyczna

solid geometry – geometria przestrzenna

trigonometry – trygonometria

Calculations- Działania

addition – dodawanie

subtraction – odejmowanie

multiplication – mnożenie

division – dzielenie

plus +

minus –

is, equals  =

raising to a power – podnoszenie do potęgi

root – pierwiastek

calculation – obliczenie

equation – równanie

result – wynik
total – suma

difference – różnica

product – iloczyn

quotient – iloraz
unknown – niewiadoma

function – funkcja

variable – zmienna

constant – stała

fraction – ułamek

numerator – licznik

denominator – mianownik

common denominator – wspólny mianownik

reduce – skrócić

bracket – nawias

square bracket – nawias kwadratowy

equal sign – znak równości

fraction bar – kreska ułamkowa

Geometric figures/shapes- Figury geometryczne

circle – okrąg

square – kwadrat

triangle – trójkąt

rectangle – prostokąt

rhomb – romb

trapezium – trapez

rhomboid – równoległobok

pentagon – pięciokąt

hexagon – sześciokąt

polygon – wielokąt
sphere – kula

pyramid – ostrosłup

cone – stożek

cube – sześcian

cylinder – walec

prism – graniastosłup
Dimensions- Wymiary

height – wysokość

length – długość

width – szerokość

area – powierzchnia

radius – promień

chord – cięciwa

diameter – średnica

perimeter – obwód

volume – objętość

angle – kąt

acute angle – kąt ostry

right angle – kąt prosty

obtuse angle – kąt rozwarty

round angle – kąt pełny

angle bisector – dwusieczna kąta
Numbers and fractions- Liczby i ułamki

integer – liczba całkowita

natural number – liczba naturalna

prime number – liczba pierwsza

positive number – liczba dodatnia

negative number – liczba ujemna

even number – liczba parzysta

odd number – liczba nieparzysta

percent – procent

per mille – promil

decimal point – przecinek

units – jedności

tens – dziesiątki

hundreds – setki

thousands – tysiące

1/2 – a half

1/3 – a third

1/4– a quarter

1/5 – a fifth

2/3 – two thirds

1 ¼ – one and a quarter

2 ½ – two and a half

3 ¾ – three and three quarters
Math tools- Przybory matematyczne

calculator – kalkulator

ruler – linijka

square – ekierka

protractor – kątomierz

compass – cyrkiel

board – tablica

chalkboard/blackboard – tablica do pisania kredą

chalk – kreda

sponge – gąbka

A. B. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *