KONKURS PRZYRODNICZY – PŁAZY I GADY POLSKI…

       W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele przyrody ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie zorganizowali konkurs  pt. PŁAZY I  GADY POLSKI. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VI,  ze szkoły w Jabłkowie, Lechlinie, Rejowcu,  Łopuchowie i Popowie Kościelnym. Konkurs składał się z dwóch etapów, szkolnego i międzyszkolnego. Do etapu międzyszkolnego, 22 kwietnia 2015 r. przystąpiły trzyosobowe reprezentacje z każdej szkoły.  Pisemna części konkursu obejmowała pytania wielokrotnego wyboru, tekst z luką, tabele i krzyżówkę. Po podsumowaniu napisanego testu,  wyłoniono sześciu finalistów.  Musieli  oni wykazać się wiedzą na temat poszczególnych gatunków płazów i gadów, odpowiadając pytania przedstawione w prezentacji multimedialnej. Laureatami konkursu zostali Aleksandra Jeziorek ze szkoły w Popowie Kościelnym (I miejsce) Filip Graczyk z Lechlina (II miejsce), Fabian Szymczak z Jabłkowa i Błażej Kurdelski z Popowa Kościelnego (III miejsce).

Gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom złożyła Dyrektor M. Przybysz wręczając dyplomy  i nagrody.

Grażyna Kufel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *