Konkurs plastyczny na wielkanocną pisankę!!!

Przedszkole Publiczne w Jabłkowie ogłasza konkurs plastyczny na wielkanocną pisankę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. 61 427 88 43 lub na stronie internetowej www.stowarzyszenietecza.pl

Regulamin konkursu plastycznego ? „Pisanka Wielkanocna”

Cele:

– popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

– odkrywanie i rozwijanie aktywności plastycznej i artystycznej dzieci

– oryginalność i pomysłowość

– estetyczne i staranne wykonanie pracy.

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Publicznego w Jabłkowie z oddziałami w Łosińcu i Rejowcu. Do konkursu zaproszono także Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach oraz Przedszkole Leśne Ludki w Mieścisku a także Przedszkole w Łopuchowie. Do udziału zapraszamy także dzieci z przedszkola w Potrzanowie.  Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:

– dzieci 3-4 letnie

– dzieci 5-6 letnie.

Prace muszą być samodzielnie wykonane przez dzieci. Z każdego przedszkola maksymalnie bierze udział 6 prac .

Pracę należy wykonać na kartce formatu A 5 dowolną techniką: kredki, pastele, farby, krepa, wydzieranka, plastelina, kolorowy papier, skrawki materiału itp.

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek dziecka oraz nazwę placówki oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział dziecka w konkursie. Prace proszę dostarczyć do dnia 30. 03. 2012 r. do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie na adres: Przedszkole Publiczne w Jabłkowie  62 ? 285 Popowo Kość.   z dopiskiem Pisanka Wielkanocna. Komisja powołana przez organizatora oceni wykonane prace w każdej kategorii wiekowej oraz wyłoni laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu organizator poinformuje uczestników w późniejszym terminie drogą telefoniczną. Wyniki konkursu zamieszczone będą również na stronie internetowej. Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:

Patrycja Widzińska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *