Kluby Ortograffiti…

             W roku 2018/19 w naszej szkole wdrożyliśmy innowację pedagogiczną pt. Kluby Ortograffiti. Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które jednocześnie realizują rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. Do Klubu należeli uczniowie, którzy: uczęszczali na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne oraz uczniowie klas I z Klubów Przyjaciół Bratka. Realizowaliśmy pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się w oparciu o Metodę Ortograffiti (każdy uczeń miał swój zeszyt z serii Ortograffiti). Materiały, pomoc i wsparcie zapewniło nam wydawnictwo Operon i jego koordynatorka. W naszej szkole zajęcia z uczniami prowadziły: p. Sławomira Kędziora, p. Joanna Michalska, p. Karolina Wachowiak, p. Elżbieta Witt i p. Joanna Tomczak. Był to rok pełen energii, owocnej pracy i inspiracji, dzięki której odnieśliśmy sporo sukcesów. Uczniowie pracujący w klubach otrzymali podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dyplomy za starania i wytrwałą naukę, a szkoła certyfikat innowatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem Metody Ortograffiti.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *