Karta rowerowa…

            25 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Lechlinie i Rejowcu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna, to sprawdzenie wiadomości. Etap ten odbył się w formie pisemnej i polegał na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego. Część praktyczna odbyła się na terenie przy szkole w Lechlinie. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą: jazdę po łukach, wykonywanie manewrów: skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, zawracanie, omijanie przeszkód, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali zaproszeni funkcjonariusze, sierż. sztab. Krzysztof Rubert i asp. sztab. Paweł Dudziński oraz nauczyciel zajęć technicznych – pani Justyna Graczyk. Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 18 uczniów. Miłym podsumowaniem egzaminu były upominki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Skoki w formie bidonów.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *