IX Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych…

            Życie to nie teatr…, czyli IX edycja Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, do udziału której zostały zaproszone tęczowe szkoły odbył się 24 listopada w sali Biblioteki Publicznej w Skokach. Organizatorami przeglądu byli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Gminny Koordynator ds. Uzależnień. Życie to nie teatr, a jednak to sztuka i teatr stanowią najlepszy środek przekazu, by uczniowie mogli wypowiedzieć się i spojrzeć na problem uzależnień, przemocy domowej i rówieśniczej, wskazać możliwości i sposoby wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych oraz promować zdrowy styl życia. Spektakle przygotowane przez młodych aktorów pod okiem nauczycieli – reżyserów, odznaczały się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym. Potwierdzeniem tego były gromkie brawa dla uczestników przeglądu, słowa uznania dla ich opiekunów oraz ożywione reakcje licznie zgromadzonej publiczności. Organizatorzy przeglądu wyróżnili wszystkie grupy teatralne nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. Udział w tak dużej i ważnej imprezie, jest też znakomitą okazją do ukazania działalności naszych szkolnych kółek teatralnych. Kółko teatralne działające pod czujnym okiem p. Małgorzaty Lewicz w szkole w Jabłkowie, przygotowało spektakl p.t. Kozucha Kłamczucha. Młodzi aktorzy z kółka teatralnego szkoły w Lechlinie wraz z opiekunem p. Justyną Graczyk, wystąpili w przedstawieniu Wesoła babcia. Uczniowie z Rejowca zaprezentowali sztukę zatytułowaną Zdrowie, którą przygotowali wspólnie z p. Anitą Czechowską. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie, widzom – szczególnie naszym paniom – dyrektor i wicedyrektor, za wielkie brawa, a aktorom za duży profesjonalizm. Jesteśmy z Was dumni!

A. C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *