IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej…

             Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz czwarty zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:
 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.
Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 9 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki. W finale IV Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III, który odbył się 13 maja w Lechlinie wzięło udział 9 uczniów. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii”, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:

I miejsce – Marcel Biedny, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Lechlin– 96 pkt.
II miejsce – Zuzanna Kucharska, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 93 pkt.
III miejsce – Małgorzata Szymczak, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie – 82 pkt.

Ponadto w konkursie wzięli udział: Stanisław Grzechowiak, Wiktoria Włodarczak, Anna Górna, Weronika Przybysz, Jan Mańka, Amy Malczewska. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy.

Joanna Tomczak

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *