Informatyka się liczy!

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Informatyka się liczy!” RPWP.08.01.04-30-0002/19 realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Stęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022.
W ramach projektu zrealizowane zostaną:
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;
b) działania popularyzujące matematykę i informatykę;
c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;
d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Więcej informacji o projekcie – OTWÓRZ

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Informatyka się liczy!

Celem projektu jest: Do 30.06.2022 444 uczniów (222 kobiet i 222 męzczyzn) i 21 nauczycieli (17 kobiet i 4 mężczyzn) ze szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznania-Gmina Kleszczewo, Gmina Mosina, Gmina Skoki i Gmina Stęszew rozwinie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 691 397,47 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *