Inauguracja demokratycznej działalności SU w Rejowcu…

       Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej. W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:


– rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
– krzewienie i kultywowanie tradycji,
– rozwijanie świadomości ekologicznej,
– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– wspieranie twórczości własnej uczniów,
– tworzenie silnej więzi, ( włączanie do współpracy uczniów z Oddziału w Pawłowie Skockim),
– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
– przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

A. C. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *