Ewaluacja LOWE…

             W dniu 10 stycznia nasz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji odwiedziła dr Anna Pawłowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w celu przeprowadzenia ewaluacji LOWE. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA i przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, by wspólnie przedyskutować wartość projektu, jego zgodność z założeniami, sposób monitorowania i ewaluacji. Pytania prowadzącej dotyczyły trafności projektu w środowisku, pojawiających się problemów i wniosków na przyszłość. Po krótkiej przerwie z naszym gościem spotkali się trenerzy LOWE, aby teoretycznie i praktycznie omówić prowadzone zajęcia z uczestnikami oraz ich ewaluację. Głównym tematem warsztatów była metodologia monitoringu i ewaluacji aktywności organizowanych w ramach LOWE. Ostatnim punktem były rozmowy z uczestnikami projektu, na tematy związane z organizacją LOWE, prowadzonymi warsztatami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. Sprecyzowane pytania, skierowane do uczestników warsztatów, dr Anny Pawłowskiej, były ostatnim puntem wizyty przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest partnerem całego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *