Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

             W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowaliśmy w naszej lechlińskiej szkole we wszystkich klasach różne przedsięwzięcia związane z bezpiecznym dostępem dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online. Podczas zajęć skorzystaliśmy z materiałów edukacyjnych organizatora wydarzenia, którym jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie zwiększyli swoją świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji oraz zaangażowali się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *