Dobrze Cię widzieć!..

             Realizując ogólnopolską kampanię społeczną „Dobrze cię widzieć” przeprowadzono w rejowieckich klasach pogadanki, podczas których omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas spotkań uwrażliwiono uczniów na potrzebę noszenia odblasków, gdyż to one umożliwiają dostrzeżenie człowieka w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Ponadto każdy uczeń został wyposażony w kamizelkę odblaskową, która powinna stać się podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *