Co to jest rozszerzalność temperaturowa???

       Rozszerzalność temperaturowa ciał polega na zwiększeniu ich objętości wraz ze wzrostem temperatury. Ogrzane ciała stałe, ciecze i gazy zwiększają swoją objętość, ponieważ ich cząsteczki poruszają się szybciej. Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Doświadczalnie sprawdziliśmy rozszerzalność temperaturową gazów, cieczy i ciał stałych. Wgniecioną piłeczkę pingpongową umieściliśmy w naczyniu z gorącą wodą. To samo doświadczenie przeprowadziliśmy z wgniecioną butelką plastikową. Pod wpływem ogrzania cząsteczki powietrza w piłeczce i butelce, zaczęły się szybciej poruszać i przedmioty odzyskały swój kształt. Rozszerzalność temperaturową cieczy sprawdziliśmy podgrzewając w kapilarze alkohol. Z kolei rozszerzalność ciał stałych zbadaliśmy podgrzewając monetę.

Dowiedz się więcej?

  1. Nigdy nie wolno ogrzewać ani wrzucać do ognia pojemników aerozolowych, ponieważ zamknięty w nich gaz rozszerza się i może spowodować wybuch pojemnika.
  2. Woda wykazuje anomalne właściwości. Większość substancji podczas krzepnięcia zmniejsza swoją objętość, a woda w postaci stałej (lód) zwiększa swoją objętość. Gdy lód się topi cząsteczki zbliżają się do siebie i woda zajmuje mniejszą objętość.
  3. Rozszerzalność temperaturową cieczy wykorzystuje się w termometrach cieczowych.
  4. Rozszerzalność temperaturową ciał stałych należy uwzględnić w praktyce np. przy konstrukcji mostów, szyn kolejowych czy linii energetycznych.

Kółko przyrodnicze ?Młodzi Badacze Przyrody?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *