Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej…

             W naszej szkole, we współpracy z Gminą Skoki, od października realizowany jest program profilaktyki i promocji zdrowia Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres oraz kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Pani Joanna Tomczak, a odbiorcami jest grupa uczniów z Rejowca, Jabłkowa i Lechlina.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *