Zielona Szkoła w Borach Tucholskich…

       17 czerwca 2015r. z samego rana uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami: p. Anitą Czechowską, p. Katarzyną Rakowską i p. Joanną Tomczak wyruszyli w podróż do Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic. W ciągu trzech dni pobytu na Zielonej Szkole uczestnicy integrowali się realizując zajęcia wynikające z programu. Wybrany przez nas ośrodek znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim, w okolicy Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego Woziwoda. Celem działalności HCEE w Funce jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna podnosząca wiedzę i świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Piękny las z bogactwem różnorodnych siedlisk przyrodniczych zaprasza na ścieżki dydaktyczne, a także warsztaty artystyczne. Podczas zaplanowanej Zielonej Szkoły uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ścieżkach dydaktycznych: Łukomie – rejs łodziami, Ślady i tropy zwierząt, Ogród ekologiczny, Limnologia, warsztatach artystycznych: Ceramika, Makrama, Rzeźba w drewnie, Filcowanie, a także w wycieczce rowerowej po parku krajobrazowym i w zajęciach z łucznictwa. Program Zielonej Szkoły był bardzo napięty i nikt nie mógł narzekać na nudę. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych nie zabrakło także takich atrakcji jak: wspólne biesiadowanie przy ognisku, tańce podczas dyskoteki oraz zwiedzanie zamku w Człuchowie i wyścigi po torze kartingowym. Pobyt na Zielonej Szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokazania się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed nim stawiali opiekunowie, były dostosowane do jego możliwości. W każdym dziecku to coś, co odpowiednio stymulowane dowartościowywało go, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. Dzieci, które wyjechały na Zieloną Szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności. Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko i do domu wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *