Wędrówka po Europie…

   

       Od listopada 2014r. do maja 2015r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłkowie realizują projekt edukacyjny Wędrówka po Europie. Polska i wybrane państwa członkowskie Unii Europejskiej. Integracja Europejska. Głównym celem projektu jest gromadzenie informacji o Unii Europejskiej i poznanie kultury wybranych państw: Polski, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Każda klasa za pomocą różnych form  i metod pracy (gazetka ścienna, plakat, broszurka, pokaz mody, mapa, słowniczek, prezentacja czy Mini Playback Show) rozwija wiedzę na temat państw członkowskich UE, zdobywa umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i poszerza umiejętności współpracy w grupie. W listopadzie klasy I-VI z wychowawcami gromadziły informacje na temat Unii Europejskiej (co to jest UE, cele, organy, flaga, hymn i waluta). Uczniowie zdobytą wiedzę przedstawili w formie gazetki ściennej, plakatów i broszurki na temat UE. W grudniu dzieci poszerzały swoją wiedzę nt. konkretnych państw członkowskich UE:

-Polska – klasa I

-Holandia – klasa II

-Niemcy – klasa III

-Hiszpania – klasa IV

-Grecja – klasa V

-Wielka Brytania – klasa VI

       Uczniowie zdobywali informacje o danym państwie: położenie, symbole narodowe (hymn, godło, flaga), stolica, język, waluta, bożonarodzeniowe tradycje świąteczne. W styczniu uczniom i nauczycielom towarzyszyła tematyka popularnych zabaw charakterystycznych dla danego kraju, strój i zabawa karnawałowa z akcentem danego kraju. Sposób realizacji tego zadania to  prezentacja, pokaz mody i gazetka ścienna. Wszystkie dotychczasowe zadania to gromadzenie wiedzy z różnych dziedzin ale także ciekawa zabawa edukacyjna.

                                                                                                                  A.B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *