Wdrażanie LOWE…

             7 września w Jabłkowie odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki, przedstawicielami instytucji działających na terenie naszej gminy i powiatu oraz sołtysami bądź przedstawicielami sołectw, aby przeprowadzić zogniskowany wywiad grupowy, którego celem było  zebranie informacji o potrzebach edukacyjnych osób dorosłych z naszego rejonu. Kolejne spotkania zaplanowano z mieszkańcami miejscowości mieszczących się na terenie Gminy Skoki. Odbyły się one  w dniach 18, 19 i 20 września i stały się okazją do rozmowy na temat potrzeb społeczności lokalnej i możliwości jakie daje LOWE. Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Joanna Tomczak

PRZECZYTAJ…

http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/43568-edukacja-doroslych-potrzeba-zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *